Børnehaven på biblioteket

Kulturelle udtryksformer og værdier i børnehaven - fire gratis forløb

Gratis forløb til jer i børnehaverne

Frederikshavn Bibliotek har sammen med børnehaver og kunstnere udviklet fire forløb til brug i børnehavernes arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier. Forløbene kan frit bruges af alle børnehaver.

Til hver enkelt forløb hører forskellige materialer, som kan lånes af børnehaver i kommunen. Er du interesseret i materialerne, eller har du spørgsmål, så kontakt børnekulturkonsulent Kirsten Hald Jensen.

Beskrivelser af forløbene

Download beskrivelser af forløbene her:

Om projektet

Projektet 'Børnehaven på biblioteket' er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje 'Nye partnerskaber mellem dagtilbud kulturinstitutioner' i foråret 2017.

Forløbet er udviklet i samarbejde med børnehusene Hånbæk, Troldehøj og Pilekvisten samt kunstnerne Mette Elimar Jensen, Lina Franke Hedegaard, Lotte Dyhrberg og Christine Lund Jakobsen.