Europa World Plus

Europa World Plus

Adgang
Adgang hjemmefra
Opslagsværk der omfatter hele verden og de store internationale organisationer.

 Værket er meget bredt i sit sigte og indeholder bl.a. opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser om de enkelte lande samt verdens 9 regioner. De indledende artikler til de enkelte regioner belyser hovedproblemstillinger for området. Indeholder desuden statistiske oplysninger med mulighed for selv at danne sammenlignende statistik. 
Europa world Plus er online versionen af forlaget Europas Europa World Year Book og serien Regional Surveys of the World.

Omfatter også mulighed for at downloade fra arkivet i Europa World Year Book 2006 –