Sprogstart
Sprogstart

12 timers indsats kan give børn sprogforspring

Af anr
20.06.19
Forskere fra Trygfondens Børneforskningscenter konkluderer, at en koncentreret sprogstartsindsats i børnehaven - en indsats, som bibliotekerne i Frederikshavn Kommeune har deltaget i - giver en målbar forskel i forhold til børns sproglige udvikling. Faktisk kan 12 timers indsats med børnene give en målbar effekt – men mere er bedre endnu.

Børnene i børnehaven Bisgaarden er i fuld gang med sprogstartsøvelser. En fem-årig purk kaster en overdimensioneret terning, der lander på et billede af et hus. Bibliotekaren Kristian spørger terningekasteren:

”Hvad rimer på hus?”
”Muuuus!”

Rimelegen er en del af forskningsprojektet Sprogstart. Sprogstart er en 2-årig indsats, hvor Bibliotekerne i Aalborg og Brønderslev, samt Daginstitutionen Bornholmsgade og TrygFondens Børneforskningscenter har udviklet et forløb, hvor bibliotekspersonale sammen med pædagoger arbejder systematisk med at styrke børns sprog. Undervejs har man målt på, hvordan den tidlige indsats har påvirket børnenes sprogudvikling.

1335 børn i 3-5 årsalderen har deltaget i forsøget, og resultaterne er særdeles positive og viser fremgang på en række vigtige sprogområder. Det har samtidig vist sig, at en relativt lille indsats har en positiv effekt. På baggrund af målingerne anbefaler følgeforskerne, at den ønskede effekt faktisk kan opnås på 24 Sprogstartssessioner á en halv times varighed.

Det vil sige, at 12 timers Sprogstarts-indsats faktisk er nok til at få en målbar effekt. Samtidig tyder resultaterne på, at jo mere Sprogstart, des større effekt, så man behøver ikke at stoppe efter de 12 timer.

Der bliver rimet på gyngerne

Pædagogerne ude i institutionerne har også kunnet spore en hurtig effekt af Sprogstart.

Effekten har selvfølgelig været tydeligst, når vi har lavet sprogscreeningerne undervejs. Her kan vi tydeligt se, at børnene er blevet bedre til at rime, og de har også kunne flere ord. Også i hverdagen har vi mærket, at Sprogstart har gjort en forskel. Børnene har for eksempel improviseret rim, når de har gynget, og så de spurgt efter Ditte – bibliotekaren, der har lavet sprogstart med dem, fortæller Heidi Jørgensen der er sprogpædagog i Daginstitutionen, Bornholmsgade i Aalborg.

Mange af de indsatsområder, der er undersøgt i forsøget - som for eksempel rim - underbygger talesproget og den opmærksomhed på lyd, man skal bruge, når man sætter stavelser sammen til ord i sit hoved. Det er derfor et skelsættende fundament for skolen og for læseforståelsen. Man kan med andre ord sige, at hvis man er god til sprog tidlig i livet, så er der langt bedre forudsætninger for at klare sig godt senere, også i forhold til læsning og skrivning.

Sprogstart virker - uanset baggrund

Det banebrydende er at effekten i Sprogstart kan måles, uagtet børnenes baggrund, køn, alder, herkomst og forældrenes social status eller uddannelse. Sprogstart har flyttet alle børnene, og det er ifølge Professor ved Trygfondens Børneforskningscenter, Dorte Bleses en vigtig pointe: ”En universel og ressourcelet indsats som Sprogstart, der har en lille eller moderat effekt på alle børn, har en større gennemslagskraft end en indsats, der har stor effekt på få børn.”

Resultaterne vækker glæde på biblioteket. Det er her man har udviklet de lege og øvelser, Kristian og bibliotekskollegaerne har været ude i regionens institutioner med. Alt er lavet med udgangspunkt i og kærlighed til danske billedbøger;  og billedbøgerne er ifølge projektleder ved Aalborg Bibliotekerne, Gritt Elmeskov, vigtige for sprogudviklingen: ”Billedbogen kan noget særligt. Den kan for eksempel fortælle flere historier på én gang. Ordene kan fortælle én historie, mens billederne kan fortælle en anden. Skriftstørrelse og grafik kan understrege og udpege væsentlige dele af den historie, der fortælles. Du kan rette børnenes opmærksomhed mod samspillet mellem forskellige udtryksformer som netop skrift, billeder, grafik og former.”

Hun peger på, at sprogstart er meget mere end at læse en god billedbog højt, men at det starter dér - med at læse en god bil­ledbog højt. ”Den nærvæ­rende og troværdige oplæsning er et godt udgangspunkt for børnenes lyst og mod til efterfølgende at lege med indholdet i billedbøgerne.”

I øjeblikket er hun og kollegaerne i gang med at pudse konceptet af og skærpe det yderligere ud fra forskningsresultaterne. En ny omgang Sprogstart starter således rundt omkring i institutionerne efter sommerferien.

Om sprogstart

Projekt Sprogstart er gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er udført i tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne, Brønderslev Bibliotek og Daginstitutionen Bornholmsgade, Aalborg samt testbiblioteker og --institutioner i Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Thisted kommune.

Sprogstart fortsætter under Bibliotekernes Sprogspor, som er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

For mere information kontakt Aalborg Bibliotekernes koordinator for Pr. og Kommunikation, Allan Johansen på allan.johansen@aalborg.dk eller 3022 5478 eller projektleder Gritt Elmeskov på gritt.elmeskov@aalborg.dk eller 9931 4353.

 

Tags