Dekorativt

Bibliotek & Borgerservice for målene

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er efterhånden ved at have bidt sig fast; flere og flere både borgere, virksomheder, civilsamfund, myndigheder og vidensinstitutioner arbejder aktivt med målene for at gøre dem til en integreret del af alles tankegang og daglige adfærd.

Bibliotek & Borgerservice, Frederikshavn Kommune har i længere tid arbejdet med flere bæredygtige tiltag, der taler ind i fx målene Kvalitetsuddannelse, Sundhed og trivsel, Klimaindsats og Ansvarligt forbrug.

Ét af bibliotekets nyeste projekter 'Regnbuebiblioteket' bidrager bl.a. til mål 5: Ligestilling ved at give borgerne mulighed for at udforske litteratur, der afspejler LGBTQ+ personers og samfundets liv, tanker og følelser. Denne øgede synlighed og viden om bl.a. kønsidentitet og kønsforståelse, skal bidrage til at bryde med de tabuer og fordomme, der netop kan være med at forhindre ligestilling for denne minoritetsgruppe. Læs mere om Regnbuebiblioteket her.

Du kan også læse mere om tidligere tiltag som 'Farvel til plastikposer' her.

Sammen om at styrke den bæredygtige dagsorden

Bibliotek & Borgerservice, Frederikshavn Kommune deltager også i netværket DB2023, der er sat i verden for, at Danmarks biblioteker sammen kan styrke indsatsen for verdensmålene. Sammen med aktører som bl.a. tænketanken CONCITO, Forbrugerrådet TÆNK og DeltagerDanmark er missionen at engagere flere danskere i den bæredygtige dagsorden.

”Det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for den bæredygtige udvikling. Og som bibliotek har vi mulighed for at være en særlig drivkraft ude i lokalområderne og for den enkelte borger. Så udover at være et informationscentrum og øge borgernes viden, skal bibliotekerne være med til at styrke og understøtte borgernes deltagelse og handlekraft”, fortæller Centerchef Anette Ravnholt.

Udover at underskrive Bibliotekernes Verdensmålserklæring, undersøger bibliotekerne i Frederikshavn Kommune ligeledes mulighederne for at blive certificeret verdensmålsbibliotek.

Biblioteket er med i verdensmålsugen

Bibliotekerne er ikke de eneste, der arbejder med verdensmål i Frederikshavn Kommune, og det skal en ny verdensmålsuge bl.a. gøre opmærksom på. 'Frederikshavn for Målene', der løber af stablen den 5.-11. september 2022, ønsker at gøre ’verdensmål til hverdagsmål’. Gennem forskellige aktiviteter og events, bliver der rig lejlighed til at lade sig inspirere til en mere bæredygtig hverdag og skabe grobund for konkret handling.

Læs mere om 'Frederikshavn for Målene' og se alle aktiviteterne her.

I den forbindelse byder bibliotekerne selvfølgelig ind med aktiviteter for både store og små til verdensmålsugen. Se arrangementerne længere nede på siden.

Derudover kan du i efteråret finde foredrag, der relaterer sig til ét eller flere af FNs verdensmål.

FN's 17 Verdensmål

FN's 17 Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Du kan finde verdensmålene her.