Dekorativt

Call-out – hvad betyder det egentlig

Hvad betyder call-out og krænkelseskultur, særligt på sociale medier, for vores demokrati? Det stiller vi skarpt på til Frederikshavn Debatfestival 2021, hvor vi på tredjedagen skal tale om, hvad der både understøtter og presser vores demokrati. Men hvad betyder call-out egentlig?

Call-out: Kan afsløre uretfærdighed og ændre praksis

En af forudsætninger for vores demokratiske samfund er ytringsfriheden. Det betyder, at vi frit har ret til at udtrykke vores holdninger og tanker i skrift og tale. Samtidig har sociale medier givet mennesker i hele verden mulighed for at bruge deres ytringsfrihed.

En måde at udtrykke sin holdning på, kan være at synliggøres andres fejl i det offentlige. Dette kaldes for et ”call-out”, og det er et begreb, der vinder frem specielt på de sociale medier.

Fordelen ved at synliggøre andres fejl

Ved et call-out påpeger man nogens fejl offentligt. Det kan være berettiget, og det kan resultere i, at fx et større firma ændrer deres praksis, men det opfordrer ikke nødvendigvis til dialog.

Ofte handler et call-out om noget problematisk fx racistisk eller sexistisk, som nogen har gjort. Da det skal være offentlig kritik, er netop de sociale medier velegnende til formålet. Rationalet bag et call-out er, at eksempelvis virksomheder vil have større tendens til at reagere på kritikken, fordi den er offentlig og evt. kan stille virksomheden i et dårligt lys. Ved et call-out forsøger man at sige: ”Se her alle sammen, der er nogen, der gør noget forkert.” Målet er at få det forkerte stoppet, og gøre offentligheden opmærksom på, at det her er et problem.

Pointen med at påpege andres fejl bør ikke være at få det bedre med dig selv

Ulempen ved call-out er, at det hurtigt kan komme til at handle om udskammeren og udskammerens holdning, i stedet for det pågældende problem eller noget faktuelt. Ved at fremvise sig selv som havende de rigtige holdninger, forsøger man at fremstille sig selv i et bedre lys. Ofte er tonen i call-out også meget aggressiv, og de der ikke har den ”korrekte” holdning tyranniseres. 

Desværre ser vi oftere, at call-outs ikke ligger op til dialog, men nærmest bliver til mobning, og så er spørgsmålet om det understøtter eller presser demokratiet?

Skrevet af biblioteks- og kulturformidler Nicoline Lindberg.