Dekorativt

Det rejsende LGBTQ+ bibliotek

Bibliotekerne i Frederikshavn Kommune har fået en idé. Og den er så god, at Slots- og Kulturstyrelsen har givet et tilskud på næsten 100.000 kr. til at realisere den.

Der er tale om et projekt, der har fået navnet ’Det rejsende LGBTQ+ bibliotek’. Bibliotekerne i Danmark er for alle, men det er ikke ensbetydende med, at bibliotekernes samling af litteratur afspejler alle. Derfor vil bibliotekerne i Frederikshavn Kommune gennem dette projekt give borgerne fri og lige adgang til litteratur, der afspejler LGBTQ+samfundets liv, tanker og følelser.

Med projektet 'Det rejsende LGBTQ+ bibliotek' vil biblioteket skabe et ”rum” i biblioteksrummet, hvor personer, der tilhører – eller har interesse for LGBTQ+ samfundet, vil kunne finde relevant og repræsentativt litteratur, der afspejler LGBTQ+ personers virkelighed, liv, tanker, følelser m.m., for at få dem til at føle sig inkluderet i biblioteksrummet. Projektet giver også mulighed for at kunne bryde tabuer, udbrede viden-, oplyse, og udrydde fordomme om LGBTQ+ samfundet.

Helt praktisk vil der bliver opstillet et 'mini-bibliotek' (en mobil præsentationsenhed) i biblioteket, der tilbyder litteratur til/om/af LGBTQ+ samfundet. Mini-biblioteket rejser rundt blandt alle biblioteker i kommunen. Der vil også blive lavet opsøgende arbejde udenfor biblioteksrummet (i gågader, på uddannelsesinstitutioner mm.), for at skabe opmærksomhed om projektet.

Efter projektets afslutning kan LGBTQ+ biblioteket rejse ud til andre biblioteker rundt om i landet.

Forventet projektperiode: 1,5 år

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens 'Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre'. 

Tags