Dekorativt

Ny model for lån på Filmstriben

Af anr
31.05.21
Fra 1. juni bliver der indført en ny model for lån af film hjemmefra på Filmstriben. Modellen skal give en større fleksibilitet for både brugerne og biblioteket.

I den nye model stiller bibliotekerne et antal point til rådighed for brugerne, i stedet for som i dag et antal lån. Hver film tildeles en værdi mellem 1 og 4 point, og du kan så selv vælge, hvordan du ønsker at bruge dine point.

Filmene bliver som udgangspunkt inddelt i 4 pointkategorier:

  • Spillefilm og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point
  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point

I dag er brugers lån pr. måned sat til 5. Det betyder, at du fra 1. juni har 20 point at se film for.
Forventningen med pointsystemet er, at det bliver muligt for bibliotekerne i Danmark at styrke formidlingen af fx dokumentarfilm og formidling af film til børn. 
Ønsker du at se korte animationsfilm, får du flere lån ud af den samme månedlige kvote af lån end hidtil. For brugere, der primært interesserer sig for spillefilm, er der ingen forskel i antal lån pr. måned.

Modellen imødekommer ligeledes et ønske fra småbørnsforældre om at kunne låne små animationsfilm uden at skulle bruge et lån.