Det åbne værk

Snart må du skrive i nogle af bibliotekets bøger

Af anr
04.02.19
Frederikshavn Bibliotek er blandt de 26 biblioteker og pædagogiske læringscentre, som Kulturministeriet har givet tilskud til.

Midlerne fra Udviklingspuljen gives i år til projekter, der styrker fællesskaber, formidling af litteratur og børn og unges digitale læsning og læselyst. Det er netop formidling af litteratur, som er i fokus i projektet ”Det åbne værk”, som vi har modaget støtte til.

"Vi inviterer vores læsere til at dele deres læseoplevelse, dog ikke helt på samme måde som vi kender det fra almindelige læseklubber. Vi vil give vores læsere lov til at skrive i udvalgte biblioteksbøger, ja vi vil faktisk opfordre dem til det. Projektet "Det åbne værk" er læserens mulighed for at udfylde de mange muligheder for fortolkning, som moderne litteratur tillader, ved at skrive deres egne tolkninger eller spørgsmål i bøgernes marginer. Der opstår på den måde en dialog og et fællesskab mellem læserne, når bøgerne udlånes igen og igen" slutter Rasmus Thorup.

Konkret indkøber biblioteket romaner, som er beregnet til formålet, hvori læseren må skrive kommentarer i tekstens margin. Man kan f.eks. skrive spørgsmål, perspektiver, indfald og strøtanker i relation til bogens tekst. Når en bog udlånes igen og igen, vil der opstå en dialog mellem bogens lånere.

Kulturminister Mette Bock udtaler i en pressemeddelelse, at de projekter, der får støtte i år, med al tydelighed viser, at bibliotekerne har fingeren på pulsen i forhold til den enkelte borgers ønsker, men også i forhold til de mere samfundsmæssige behov.

-Vi bestræber os naturligvis altid på at være aktuelle med vores projekter og gøre dem relevante og nærværende for borgerne. Det åbne værk er et projekt, som både inddrager og indbyder vores læsere til aktivt at give litteraturen liv, og det støtter op om et interessefællesskab, som vi på bibliotekerne oplever er stigende, siger Centerchef for Bibliotek og Borgerservice Anette Ravnholt.

Frederikshavn Bibliotek har i alt modtaget 210.000 kr. fra Kulturministeriet til projektet, som forventes at blive skudt i gang i begyndelsen af marts.

FAKTA

Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18. Der afsættes årligt er beløb på Finansloven til Udviklingspuljen. Statens tilskud til puljen er i 2018 13 mio. kr.