Foto: PR materiale / DBC

Fri adgang til Faktalink og Forfatterweb uden login

Af anr
03.04.20
Arbejder du med skoleopgave hjemmefra, er der nu åbnet for Faktalink & Forfatterweb, så de kan benyttes uden login.

Faktalink

Faktalink er oplagt at bruge i den nuværende undervisningssituation, hvor du i højere grad er overladt til dig selv og derfor kan mangle inspiration og adgang til relevante kilder. Tilgangen i artiklerne er problemorienteret med fokus på perspektiv og debat.

Gennem temartikler får du inspiration og overblik over mange forskellige emner om nationale som internationale forhold.

Artikler og temaer i Faktalink er målrettet folkeskolens ældste klasser og gymnasier/HF.

Alle artikler på Faktalink er udarbejdet af fagkyndige skribenter og indeholder omfattende kildehenvisninger og originalkilder.

Gå til Faktalink

Forfatterweb

På Forfatterweb finder du portrætter af kendte danske og udenlandske forfattere, både nulevende og afdøde.

Hvert portræt beskriver forfatterens baggrund og indeholder en værkanalyse og bibliografi, ligesom forfatterskabet kobles til litterære stilretninger og forfatterens samtid. Forfatterweb giver desuden et godt overblik over litterære perioder og genrer samt tips til analysearbejdet.

Alle portrætter, temaer og genrebeskrivelser på Forfatterweb er udarbejdet af professionelle skribenter, litterater og journalister. 

Gå til Forfatterweb