Kulturvenner

Af anr
22.05.18
Har du lyst til at blive frivillig i Bibliotek & Borgerservice?

Du kan blandt andet deltage i  Café Danish, eller som hjælper i Stadsarkivet, men der er mange andre spændende opgaver og muligheder på biblioteket.

Café Danish er en ugentlig sprogcafé, hvor mange forskellige nationaliteter møder hinanden på et uforpligtende grundlag. Snak om dagligdagsemner og aktuelle begivenheder på dansk er udgangspunktet. Nogle af deltagerne har været her i flere år, andre i ganske få år eller måneder. Deres baggrund er vidt forskellig rent uddannelsesmæssigt. Nogle har en høj akademisk uddannelse – andre en faglig – nogle er i arbejde andre er ikke. Fælles for dem alle er, at de meget gerne vil tale dansk og i det hele tage lære noget om dansk kultur og omgangsformer.
Interessen for caféen er rigtig god, og derfor er der brug for flere, som har tid og lyst til at komme og tale dansk. Har du lyst til at være med?
Café Danish foregår på Frederikshavn Bibliotek: Hver torsdag kl. 16.00 – 17.00. Er du interesseret i at blive frivillig i Café Danish kontakt Rasmus Østergaard

Frederikshavn Stadsarkiv arbejder vi på at gøre arkiverne tilgængelige, og lige nu søger vi Kulturvenner der har lyst til at deltage i to projekter.
Transskribering og oversættelse af dokumenter og protokoller
Frederikshavn Stadsarkiv søger Kulturvenner, der vil være med til at oversætte gamle dokumenter og protokoller. Materialet strækker sig fra 1842 og frem, og beskriver kommunens historie fra mange forskellige vinkler. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne læse gotisk håndskrift som det ældste materiale er skrevet med. Det yngre materiale er skrevet med skråskrift, hvilket betyder at flere kan være med.
Udgangspunktet er, at du sidder der hjemme og laver oversættelserne, og bagefter sender dem til Stadsarkivet. Men mulighederne er mange, og man kan med fordel lave en gruppe, der sammen sidder og oversætter materialet. Det transskriberede materiale ligger vi på vores hjemmeside til glæde og gavn for andre.
Hvis du er interesseret i at deltage, eller vil høre mere om projektet, kan du kontakte Stadsarkivet på stadsarkiv@frederikshavn.dk eller på tlf. 98459141