Café KultUng

Vi vil lave et mødested for 12-19-årige, hvor kunst og kultur grundlaget for fællesskabet

Café KultUng

Med projektet Café KultUng har vi indgået et samarbejde med Frederikshavns Kunstmuseum & Exlibrissamling, Kulturhus Kappelborg, Musikskolen og Filmmaskinen om at etablere en ungedrevet café på Frederikshavn og Skagen bibliotek, hvor caféens aktiviteter samtænker kunst- og kulturtilbud i kommunen med målgruppens samværsformer. Målgruppen er unge i alderen 12-19 år.

Sammen planlægger aktørerne forskellige emner til de enkelte cafeér, der som udgangpunkt afholdes en gang om måneden på både Frederikshavn Bibliotek og Skagen Bibliotek.

Ambitionen

Projektets skal nytænke biblioteket som mødested, hvor Café KultUng skaber mulighed for et nyt fællesskab med aktiviteter af kunstnerisk og kulturel kvalitet, der har potentiale til at understøtte unges mentale trivsel. 

Ambitionen er, at målgruppen får et nyt fællesskab med kunsten og kulturen som omdrejningspunkt.

Potentialet er at litteratur, film, musik, kunst og kultur er en medspiller i de unges trivsel og samværsformer. 

Kvaliteten sikres ved det tværfaglige samarbejde mellem fagprofessioner og professionelle aktører inden for de lokale film-, musik-, kunst- og kulturmiljøer. 

Projektet er støttet af Den Jyske Kunstfond #denjyskekulturfond

Projektperiode

Projektet løber i hele 2023.

Samarbejdspartnere

Frederikshavns Kunstmuseum & Exlibrissamling, Kulturhus Kappelborg, Musikskolen og Filmmaskinen.

For mere information

Projektleder Christina Gregersen Olesen 
Tlf.: 9845 9100
Mail: ctjs@frederikshavn.dk