Bliv klogere med Regnbuebiblioteket

Dekorativt

Regnbuebiblioteket - anbefalinger

Iben Rosa anbefaler: På biblioteket har vi mange gode bøger, hvor kønsforståelse- og identitet e...

Dekorativt

Regnbuebiblioteket - bliv klogere

Hvad betyder forkortelsen LGBT egentlig? Hvor mange slags kønsforståelser er der? Er ligebehandli...

Regnbuebibliotek

Der er de seneste år kommet mere og mere fokus på kønsidentitet og kønsforståelse - også i litteraturens verden.

En af bibliotekets opgaver er at sikre fri og lige adgang til litteratur, der udbreder viden, oplyser og er med til at udrydde fordomme. Med projekt Regnbuebiblioteket vil bibliotekerne i Frederikshavn Kommune give borgerne mulighed for at udforske litteratur, der afspejler LGBTQ+ samfundets liv, tanker og følelser. 

Du kan derfor frem til foråret 2023 opleve et mini-bibliotek med repræsentativ og kvalitetssikret litteratur til, om og af LGBTQ+ samfundet i vores forskellige afdelinger.

Vores regnbuebibliotek starter ud på Frederikshavn Bibliotek her i maj, og skal efter en periode rejse rundt til de andre biblioteker i kommunen. Desuden planlægger vi en række arrangementer, der skal bidrage til synlighed og viden om bl.a. kønsidentitet og kønsforståelse.

Uvidenhed kan være grobund for mange fordomme, og derfor er formålet bl.a. at bryde tabuer og udrydde fordomme om LGBTQ+ samfundet gennem oplysning.

Efter projektets afslutning, håber vi, at Regnbuebiblioteket kan rejse ud til andre biblioteker rundt om i landet.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.