Opgaveskrivning

Vi vejleder dig gerne i, hvordan man bedst søger litteratur til at løse opgaven.

Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse litteratursøgning og opgaveskrivning.

Har du brug for hjælp til at skrive opgave?

Vi hjælper dig gerne med at søge litteratur til din opgave, og jo bedre forberedt du er, jo bedre kan bibliotekaren hjælpe dig. Derfor bør du selv forsøge at danne dig et overblik over emnet ved at undersøge det, inden du besøger biblioteket. 

Ofte er der mange studerende, som skriver opgaver på samme tid, og hvis du er sent ude, risikerer du, at andre har lånt de materialer, du skal bruge. Gå derfor i gang med at søge litteratur, så snart du kender dit emne.

Nedenstående henvisninger egner sig godt til studerende ved folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne.

skrivOpgave.dk 
Dette er bibliotekernes opgavevejledning, som guider dig igennem processen med at vælge emne, skrive problemformulering, finde information på biblioteket og på internettet, udforme litteraturliste og alt det andet, du har behov for at vide, når du skal skrive din opgave.

Opgavetips

Bibliotekets hjemmeside
I toppen af siden finder du et søgefelt. Det giver dig adgang til at søge i bibliotekets materialebestand. Du kan ligeledes gøre brug af en række Netmedier, som biblioteket har købt adgang til på dine vegne. 

Bibliotek.dk
Har du behov for mere litteratur, end du kan finde her på på dit lokale biblioteket og i betalingsdatabaserne, kan du anvende bibliotek.dk, som er bibliotekernes landsdækkende database med indhold fra både folke- og forskningsbiblioteker. Her kan du reservere bøger, tidsskrifter m.m. og angive på hvilket bibliotek, du ønsker at afhente materialet.

Infomedia
Her finder du artikler fra danske aviser og dagblade i fuldtekst. Du kan benytte databasen fra bibliotekets computere.  

DUDA.dk
Privat hjemmeside, som indeholder links til en lang række hjemmesider om mange forskellige emner.

EMU - Danmarks Undervisningsportal
Fra forsiden kan du klikke dig videre til omfattende information og vejledning i opgaveskrivning for elever i grundskolen, på ungdomsuddannelser og på videregående og voksenuddannelser.

Online matematikbog - matlet.dk
Denne guide er skrevet er gymnasielærere og du kan som bruger finde brugbar information om matematik på gymnasieniveau (dvs. på C-, B- og A-niveau)

Videnskab.dk
Hos Videnskab.dk finder du nyheder om forskning inden for alt fra kultur til naturvidenskab. Der findes også temaer, hvor redaktionen har samlet en række udvalgte artikler om populære emner.