Genforeningen - 1920 - 2020

Af anr
05.02.20
Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig.

Genforeningen fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Den blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til stor politisk debat, da mange ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.
I år fejres 100 året for Genforeningen i 1920. 

I anledning af året for Genforeningen afholder vi flere arrangementer:

Barn af grænselandet - som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvilken betydning det har at være en del af to kulturer.

Versaillesfreden og den nationale selvbestemmelsesret - historiker og forfatter Karl Christian Lammers fortæller i anledning af genforeningsjubilæet om Versaillestraktaten og den betydning, traktaten fik for grænsedragninger i Europa og dermed også Danmark.

Genforeningen 1920 - Søren Ryge Petersen har sine rødder i Sydslesvig, og dermed er alt om Sønderjyllands skæbne barnelærdom. Det bliver en fortælling om en usædvanlig barndom i Agtrup danske Skole lige syd for grænsen, hvor han snakkede sønderjysk, plattysk, dansk og tysk hver eneste dag.

Du kan få historien om genforeningen genopfrisket i videoen her:

Atikel i Faktalink - Genforeningen 1920
En glimrende oversigtsartikel om genforeingens baggrund, proces, betydning og videre perspektiv. 
Artiklen har desuden gode referencer til videre informationssøgning.

Materialer