Projekter

Vi arbejder bevidst med udviklingsprojekter i Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune.

Mange tror måske, at biblioteket kun udlåner bøger og afholder arrangementer.

Men biblioteket spiller også en vigtig rolle som samarbejdspartner og katalysator for tiltag og pojekter til mange forskellige målgrupper.

Projekter betyder nemlig udvikling af vores tilbud og den måde vi formidler viden på.

Vi ser det også som en oplagt mulighed for at samarbejde med og lære mere om vores omverden.