Takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer.

Hvis du skulle aflevere for sent

Alle skal kunne få glæde af bibliotekets materialer, og derfor er det vigtigt, at du afleverer til tiden.

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr. Husk at gemme afleveringskvitteringen, så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret.

Vi sender automatisk en gratisk påmindelse via sms eller e-mail tre dage før lånetiden udløber. Det er dog kun en service, og det er derfor udelukkende dit eget ansvar, at materialerne afleveres til tiden.

Der beregnes kun ét gebyr for flere materialer, som er lånt på samme tidspunkt, har samme afleveringsdato og er lånt på samme lånerkort.

Takster

Overskridelse 1-13 dage  
Voksne  kr. 20,00
Børn kr. 10,00
Lånepose kr. 20,00
Overskridelse 14 – 30 dage  
Voksne  kr. 110,00
Børn kr. 55,00
Lånepose kr. 110,00
Overskridelse 31 dage eller mere (regningsgebyr)  
Voksne  kr. 220,00
Børn kr. 100,00
Lånepose kr. 220,00

Aflevering og overskridelse

Du kan forny materialer, selvom du har overskredet afleveringsfristen - hvis ikke de er reserveret af andre, og der ikke er regning på endnu. Vær opmærksom på, at du stadig skal betale gebyr fra den dag, du har overskredet afleveringsfristen, til du fornyer materialet. Du kan forny dit materiale her på hjemmesiden, når du er logget ind.

Hvis du fornyer flere materialer samtidigt og inden afleveringsfristen, så får de samme afleveringsdato. Også selvom de inden da er lånt på forskellige tidspunkter og har forskellige afleveringsfrister og låneperioder.

Det gælder også hvis materialerne afleveres for sent. I så fald tilskriver vi et gebyr for hvert materiale, der er afleveret for sent. Hvis du ikke har afleveret lånt materiale senest fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi materialet som bortkommet, og du har pligt til at erstatte materialet.

Når du afleverer, kan du vælge at udskrive en kvittering som dokumentation. Afleverer du materialer via brevsprækken på et bibliotek eller med posten, kan du ikke udskrive en kvittering. Du kan derfor ikke dokumentere, at du har afleveret, hvis det bliver nødvendigt. Din aflevering registreres først på bibliotekets førstkommende åbningsdag.

Er du tilmeldt vores besked-service, får du en sms og/eller mail, tre dage før du skal aflevere. Det er altid dit ansvar at aflevere lånte materialer til tiden, også selvom der mod forventning ikke er blevet sendt en påmindelse på sms/mail. 

OBS: Erstatninger, som ikke betales, overgiver vi til kommunens inkassoafdeling.