Reglement

Alle er velkomne til at benytte bibliotekets tilbud. Brug af biblioteket er normalt gratis, men der kan opkræves betaling for særlige serviceydelser som eksempelvis print, fax og fotokopier.

 

Biblioteket er for alle

På biblioteket skal der være plads til alle, så alle får en god oplevelse. Derfor skal du som bruger udvise god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.

På alle vores biblioteker er der videoovervågning som en kriminalitetsforebyggende foranstaltning i hele åbningstiden - i henhold til lovgivningen.

Bemærk desuden, at det er forbudt at anvende og sælge euforiserende stoffer og produkter på bibliotekernes områder. Det omfatter narkotika, alkohol, og nikotinprodukter som snus, puff-bars mm.

 

Oprettelse og lånerkort

Du er altid meget velkommen på biblioteket fx for at mødes med andre, læse, skrive opgave, lege, bruge internettet, læse avis og meget mere.

Hvis du vil låne materialer på biblioteket, skal du først oprette dig som låner. Dit gule sundhedskort er også dit lånerkort, og du vælger selv en pinkode. Du kan oprette dig med MitID / NemID her på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse på dit lokale bibliotek.

Din kode skal bestå af fire tal, og du skal bruge koden, når du låner materialer, når du skal have adgang til de digitale medier, når du logger på din profil her på hjemmesiden, og hvis du vil på biblioteket uden for den normale åbningstid.

Læs mere om hvordan du opretter dig som bruger med MitId på denne side.

 

Hvor længe kan du beholde det, du har lånt?

Du kan normalt beholde det, du har lånt i 28 dage, men nogle af de meget populære materialer skal du aflevere allerede efter 14 dage. Du kan se på udlånskvitteringen, og i din lånerstatus på hjemmesiden eller i appen 'Biblioteket', hvornår du skal aflevere dine materialer. Vær opmærksom på, at du max kan fornye dine lån tre gange.

Tidsskrifter kan kun lånes i 14 dage - håndarbejdstidsskrifter dog i 28 dage. Bemærk, at du ikke kan låne nyeste nummer af tidsskrifterne. Dem er du til gengæld velkommen til at læse på biblioteket.

 

Praktisk info

Dit lånerkort er personligt, og du er derfor også ansvarlig for det, som bliver lånt på kortet. Hvis du afleverer eller fornyer efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr. Takster for gebyrer kan du se her.

Bliver dit lånerkort væk, skal du melde det til dit bibliotek, som sørger for at spærre det. Giver du ikke dit bibliotek besked, er du fortsat økonomisk ansvarlig, hvis dit kort bliver misbrugt. Et nyt lånerkort koster kr. 15,-.

Husk også at give biblioteket besked, hvis du ændrer emailadresse eller telefonnummer.

Glemmer du din pinkode, kan du selv oprette en ny ved at gå ind på bibl.frederikshavn.dk og med NemID logge ind på din profil. Husk legitimation, hvis du henvender dig personligt på dit bibliotek.

Når du bliver oprettet, kan du oplyse e-mail og telefonnummer til fx påmindelser. Gør du det, accepterer du automatisk at modtage meddelelse om lån, bestillinger, reserveringer, etc.

Der gælder særlige regler for virksomheder og institutioner. Kontakt biblioteket for nærmere oplysninger. 

 

Blokering af login? 

Dit login bliver blokeret i 20 minutter, hvis du taster din pinkode forkert tre gange. Det gælder alle de steder, hvor du skal logge ind med dit bibliotekslogin herunder:

  • Login på biblioteket udenfor den betjente åbningstid
  • Bibliotekets udlånsautomater
  • Appen Biblioteket, eReolen, Filmstriben, bibliotek.dk
  • Bibliotekets hjemmeside bibl.frederikshavn.dk

Du kan stadig logge ind på bibl.frederikshavn.dk, hvis du vælger at logge ind med NemId.

 

Børn og unge under 18 år

Er du under 18, kan du få et lånerkort, hvis dine forældre/værge underskriver en indmeldelsesblanket. Blanketten skal afleveres på dit bibliotek i den betjente åbningstid.

Blanketten skal underskrives af forældre eller værge. Børn og unge får et lånerkort ved oprettelse. Herefter kan du også bruge dit sundhedskort som lånerkort, hvis du vil. Både sundhedskort og lånerkort er personlige, og må ikke udlånes til andre. Du må ikke benytte andres lånerkort.

 

Det selvbetjente bibliotek

På biblioteket kan du uden for normal åbningstid låne og aflevere materialer og benytte bibliotekets øvrige tilbud. Du skal være mindst 12 år og indmeldt som låner for at få adgang. Du bruger dit sundhedskort eller lånerkort og din kode for at få adgang. Dit lånerkort er personligt, og du må ikke udlåne dit lånerkort til andre. Du må heller ikke benytte andres lånerkort for at få adgang til det selvbetjente bibliotek.

 

Betaling

Her på hjemmesiden kan du se dine oplysninger, når du logger ind. Her kan du blandt andet se, hvis du har et økonomisk mellemværende med biblioteket.

Du kan let og hurtigt betale det, du skylder via bibl.frederikshavn.dk, via MobilePay ved udlånsautomaterne eller du kan henvende dig på biblioteket for at betale kontant, med Dankort eller MobilePay - Mastercard er kun i Sæby og Frederikshavn. 

 

Print og kopi

1 stk. A4 sort/hvid 2 kr
1 stk. A4 farve 2 kr.
1 stk. A3 sort/hvid 3 kr.
1 stk. A3 farve 3 kr.

 

Du kan max låne...

Ved nogle materialer er der et max antal, du kan låne ad gangen. Vær opmærksom på, at børn- og voksenmateriale tæller samlet.

14-dages lån max 3  
Spil (Playstation, PC-spil, Wii og Switch) max 5
Film max 5
Brætspil max 3

 

Aflevering og overskridelse

Du kan forny materialer, selvom du har overskredet afleveringsfristen - hvis ikke de er reserveret af andre, og der ikke er regning på endnu. Vær opmærksom på, at du stadig skal betale gebyr fra den dag, du har overskredet afleveringsfristen, til du fornyer materialet. Du kan forny dit materiale her på hjemmesiden, når du er logget ind. Du max kan fornye dine lån tre gange.

Hvis du fornyer flere materialer samtidigt og inden afleveringsfristen, så får de samme afleveringsdato. Også selvom de inden da er lånt på forskellige tidspunkter og har forskellige afleveringsfrister og låneperioder.

Det gælder også hvis materialerne afleveres for sent. I så fald tilskriver vi et gebyr for hvert materiale, der er afleveret for sent. Hvis du ikke har afleveret lånt materiale senest fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi materialet som bortkommet, og du har pligt til at erstatte materialet.

Når du afleverer, kan du vælge at udskrive en kvittering som dokumentation. Afleverer du materialer via brevsprækken på et bibliotek eller med posten, kan du ikke udskrive en kvittering. Du kan derfor ikke dokumentere, at du har afleveret, hvis det bliver nødvendigt. Din aflevering registreres først på bibliotekets førstkommende åbningsdag.

Er du tilmeldt vores besked-service, får du en sms og/eller mail, tre dage før du skal aflevere. Det er altid dit ansvar at aflevere lånte materialer til tiden, også selvom der mod forventning ikke er blevet sendt en påmindelse på sms/mail. 

OBS: Erstatninger, som ikke betales, overgiver vi til kommunens inkassoafdeling.

 

Gebyrer og takster

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr.

Der beregnes kun ét gebyr for flere materialer, som er lånt på samme tidspunkt, har samme afleveringsdato og er lånt på samme lånerkort.

Overskridelse 1-13 dage  
Voksne  kr. 20,00
Børn kr. 10,00
Lånepose kr. 20,00
Overskridelse 14 – 30 dage  
Voksne  kr. 110,00
Børn kr. 55,00
Lånepose kr. 110,00
Overskridelse 31 dage eller mere (regningsgebyr)  
Voksne  kr. 220,00
Børn kr. 100,00
Lånepose kr. 220,00

 

Spærring af dit lånerkort

Du risikerer, at vi spærrer for dine lånemuligheder, så du ikke kan bruge biblioteket, hvis;

  • du skylder 220 kr. eller mere i gebyrer
  • du gentagne gange afleverer materialer, der er beskadiget.

 Vi varsler dig om spærringen via brev. Spærringen kan ophæves, når du har betalt det skyldige beløb, og/eller når du har afleveret eller erstattet de lånte materialer.

 

Bortvisning

Du kan blive bortvist eller få karantæne fra biblioteket, hvis du ikke respekterer almindelig ro og orden, eller du ikke følger personalets anvisninger for god opførsel. Hvis du låner dit lånerkort ud til andre eller benytter dig af andres lånerkort for at få adgang til det selvbetjente bibliotek, kan det medføre karantæne samt bortvisning.

 

Erstatning

Du er som bruger ansvarlig for de materialer, der lånes på dit sundhedskort eller lånerkort.

Du skal erstatte lånte materialer, hvis de bliver væk eller bliver beskadiget - også låneposerne. Erstatningsprisen er normalt genanskaffelsesprisen, tillæg til klargøring og regningsgebyr. Bemærk, at prisen for visse materialer (fx film og spil) kan være væsentlig højere end almindelige standardpriser.

Finder du nogle materialer, som er meldt bortkommet, og er blevet erstattet, skal du aflevere dem til biblioteket. Afleverer du dem inden for fire måneder, kan du få erstatningsbeløbet refunderet, hvis du kan vise en kvittering for det betalte erstatningsbeløb - dog ikke tillæg og regningsgebyr.

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger din pc eller andet elektronisk udstyr.

 

Brug af internet

På biblioteket er der trådløst internet og computere med internetadgang. 

Både trådløst internet og internet adgang via computere skal benyttes til formål, som er i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål. 

Kopiering af programmer og dokumenter fra internettet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit ansvar, at reglerne overholdes. Brug af oplysninger, programmer og tjenester, som du opsøger eller kopierer på internettet, er på eget ansvar. 

Misbrug af bibliotekets internet i henhold til ovenstående kan medføre forbud mod at benytte internet på biblioteket. I gentagne tilfælde kan misbrug medføre bortvisning.

 

Personoplysninger

Vi passer selvfølgelig godt på de personoplysninger, du opgiver, når du opretter dig som bruger. Du kan læse mere om, hvilke data vi indsamler, hvorfor og hvad vi bruger dem til på denne side om persondata.