Bliv klogere med Regnbuebiblioteket

Dekorativt

Regnbuebiblioteket - anbefalinger

Iben Rosa anbefaler: På biblioteket har vi mange gode bøger, hvor kønsforståelse- og identitet e...

Dekorativt

Regnbuebiblioteket - bliv klogere

Hvad betyder forkortelsen LGBT egentlig? Hvor mange slags kønsforståelser er der? Er ligebehandli...

Regnbuebiblioteket

Der er de seneste år kommet mere og mere fokus på kønsidentitet og kønsforståelse - også i litteraturens verden.

En af bibliotekets opgaver er at sikre fri og lige adgang til litteratur, der udbreder viden, oplyser og er med til at udrydde fordomme. Med projekt Regnbuebiblioteket vil bibliotekerne i Frederikshavn Kommune give borgerne mulighed for at udforske litteratur, der afspejler LGBTQ+ samfundets liv, tanker og følelser. 

Projektet startede i 2022, og vores mini-regnbuebibliotek startede ud på Frederikshavn Bibliotek i maj 2022. Herefter har det rejst rundt til vores andre biblioteker i kommunen. Så frem til sommer 2023 kan du opleve vores mini-bibliotek med repræsentativ og kvalitetssikret litteratur til, om og af LGBTQ+ samfundet på et af vores biblioteker.

Vi har desuden afholdt en række arrangementer, der skal bidrage til synlighed og viden om bl.a. kønsidentitet og kønsforståelse.

Uvidenhed kan være grobund for mange fordomme, og derfor er formålet bl.a. at bryde tabuer og udrydde fordomme om LGBTQ+ samfundet gennem oplysning.

Efter projektets afslutning, håber vi, at Regnbuebiblioteket kan rejse ud til andre biblioteker rundt om i landet.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.