På vippen - til et voksenliv

Støtte til unge i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

På vippen - til et voksenliv

'På vippen – til et voksenliv' er et 1-årig projekt, der løber af stablen i 2023/2024 ved Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune. Projektet er støttet af Tryg Fondens Regionale Råd Nordjylland og har til formål at støtte de unge, der finder det udfordrende med overgangen til voksenlivet.

Ambitionen

At gå fra ung til voksen er en spændende og udfordrende tid. Der er mange ’voksenopgaver’, der skal håndteres; at flytte hjemmefra, starte nyt job eller uddannelse, forskudsopgørelser, tandlægeregninger og meget mere. Og mens de mange forandringer hilses velkommen, kan de også give anledning til spørgsmål og usikkerhed.

Ungdomsårene er en livsfase, der er et vigtigt led i unges identitetsdannelse. Det er her, de udvikler sig og ofte finder sit ’jeg’; sin essens og ståsted. Men der er også nogen unge, der oplever, at overgangen bliver for overvældende og uoverskuelig og i værste tilfælde kan det betyde, at de i perioder oplever bl.a. mistrivsel og ensomhed. Derfor har Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune søgt og modtaget midler fra Tryg Fonden Regionale Råd Nordjylland til projektet for at støtte unge i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.

Ungefestival i september

Startskuddet for projektet lyder i september 2023, når der afholdes en stor tre-dags festival i Frederikshavn, som skal sætte spot på emnet og oplyse de unge om de forskellige aktører i kommunen, der kan støtte dem, hvis eller når de får brug for hjælp.

Alle unge på kommunens ungdomsuddannelser er inviteret til at deltage i forskellige workshops og foredrag, hvor de kan få inspiration og viden om temaerne: ’At flytte ud og holde af hverdagen’, ’Identitet, krop og sind’ og ’Fællesskaber’. De kan også møde forskellige relevante aktører fra f.eks. Bibliotek og Borgerservice, fritids- og kulturkonsulenter, økonomer og lokalt erhvervsliv, der alle er klar til at dele ud af deres viden og ekspertise.

I anledning af festivalen er der indgået samarbejde med Frederikshavn Kommunes 10. klasse Center og ungdomsuddannelserne, der bakker op om initiativet og sørger for at skoleskemaet giver tid til, at deres elever kan deltage. 

Opfølgningscafeer og temadag

Festivalen er blot en kickstarter på projektet. Der etableres efterfølgende en projektgruppe af unge, der sammen med projektmedarbejdere vil tilrettelægge en række relevante aktiviteter for andre unge, hvor de har mulighed for at få hjælp til både de praktiske og eksistentielle spørgsmål, som de måtte gå og tumle med.

Projektet afsluttes med en ungedrevet temadag, der skal bidrage til et idékatalog med mulige sundhedsfremmende initiativer, som kan iværksættes for at fremme mental trivsel og sundhed for kommunens unge i fremtiden.

Projektet er støttet af Tryg Fondens Regionale Råd Nordjylland med 353.400 kr. og forventes at løbe frem til sommeren 2024.

Se forårets 'På vippen - til et voksenliv'-arrangementer her

Projektperiode

Projektet løber fra sommeren 2023 til sommeren 2024.

For mere information

Projektleder Christina Gregersen Olesen 
Tlf.: 9845 9100
Mail: ctjs@frederikshavn.dk