Regler og gebyrer

Reglement for Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune.
Alle er velkomne til at benytte bibliotekets tilbud. Brug af biblioteket er normalt gratis, men der kan opkræves betaling for særlige serviceydelser som eksempelvis print, fax og fotokopier.

Læs hele reglementet  

Indmeldelse og lånerkort

Lånerkort udstedes ved personlig henvendelse. Du kan bruge dit sundhedskort (sygesikringsbevis) eller få et særligt lånerkort i forbindelse med brug af biblioteket. Hertil knyttes en PIN-kode.

Du kan også oprette dig som bruger med dit NemID - læs mere om oprettelse med NemId.

Er du under 18 år, kan du få et lånerkort, hvis dine forældre/ værge underskriver en indmeldelsesblanket. Blanketten skal afleveres på biblioteket ved indmeldelse. Blanketten udleveres på biblioteket eller hentes PDF iconindmeldsesblanket_2018.pdf

Der gælder særlige regler for virksomheder og institutioner. Kontakt biblioteket for nærmere oplysninger. 

Dit lånerkort er personligt, og du er økonomisk ansvarlig for det, som bliver lånt på kortet. 
Hvis du skifter navn eller adresse, skal det straks meddeles til biblioteket.

Hvis lånerkortet bortkommer, skal du straks give biblioteket besked. Undlader du dette, er du fortsat økonomisk ansvarlig, hvis dit kort bliver misbrugt.
Erstatningslånerkort koster kr. 15,00.

Personoplysninger

Vi passer på dine personoplysninger. I det følgende kan du se hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Læs mere om persondataforordningen

Brug af bibliotekets tilbud

Dit lånerkort giver dig mulighed for at gøre brug af bibliotekets udlånsmaterialer og online tilbud. Du kan uanset bopæl låne bøger, tidsskrifter, musik, film og spil m.m. Dog kræver det bopæl i Frederikshavn Kommune at benytte en række af bibliotekets online tilbud

Dit login bliver blokeret i 20 minutter, hvis du taster din pinkode forkert tre gange.Det gælder alle de steder, hvor du skal logge ind med dit bibliotekslogin herunder:

  • Login på det selvbetjente bibliotek
  • Bibliotekets udlånsautomater
  • Appen Biblioteket, eReolen, Filmstriben, bibliotek.dk
  • Bibliotekets hjemmeside bibl.frederikshavn.dk

Du kan stadig logge ind på bibl.frederikshavn.dk, hvis du vælger at logge ind med NemID.

Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre til at logge ind i de selvbetjente biblioteker. Ved mistanke om misbrug spærres kortet.

Lånetid

Som udgangspunkt kan bibliotekets udlånsmaterialer lånes i 28 dage ad gangen, men lånetiden kan variere. Du kan få en påmindelse på email eller SMS 3 dage før et materiale skal afleveres. Til- eller frameld denne gratis service på dit lokale bibliotek. Læs mere om påmindelser.

Du har mulighed for at reservere bibliotekets udlånsmaterialer og derved stille dig i kø. Det er gratis, og du vil få besked om tilgængeligt materiale via e-mail, sms eller postkort alt efter eget valg.

Særlige udlånsbegrænsninger

Pr. 1. juni 2017 indføres udlånsbegrænsning på spillefilm på DVD og spil til Wii, PlayStation og PC.
Spillefilm på DVD der kan højst lånes 5 spillefilm  ad gangen - lånetiden er 14. dage.
Spil til Wii, PlayStation og PC - der kan højst lånes 5  spil  ad gangen.

Pr. 1. juni 2018 ændres lånetiden til 14. dage for tidskrifter placeret i udlånet.

Gebyrer ved overskridelse af lånetiden

Hvis du overskrider lånetiden for dine lån, vil biblioteket opkræve et gebyr afhængig af, hvor meget lånetiden er overskredet.

Overskridelse 1-13 dage

Voksne                                                       kr. 20,00
Børn                                                           kr. 10,00

Overskridelse 14 – 28 dage

Voksne                                                       kr. 110,00
Børn  (0 - 18 år)                                         kr. 55,00

Overskridelse 29 dage (regningsgebyr)

Voksne                                                       kr. 220,00
Børn                                                           kr. 100,00

Gebyrer kan betales her på hjemmesiden - log ind med dit cpr. nummer og pinkode, så kan gebyret betales. Gebyr kan betales med dankort og mobilepay.

Hvis to materialer lånt på forskellige tidspunkter og med forskellig afleveringsfrist og låneperiode, fornyes samtidigt og rettidigt, så får de samme afleveringsdato. 
Hvis to materialer lånt på forskellige tidspunkter og med forskellig afleveringsfrist og låneperiode, fornyes samtidigt og for sent, så får de samme afleveringsdato, og der tilskrives et gebyr for hvert enkelt materiale.

Du kan modtage en påmindelse om snarlig afleveringsfrist, hvis du ønsker det.

Bortkommet, ikke afleveret eller beskadiget materiale

Ved bortkommet, ikke afleveret eller beskadiget materiale er du forpligtet til at betale erstatning. Hertil lægges et regningsgebyr, hvis en regning er udskrevet. Der tillægges gebyr på kr. 220,00, hvis du er over 18 år, og kr. 100,00 hvis du er under 18 år. 

Betaler du regningen og genfinder et evt. bortkommet materiale inden for 4 måneder, kan du få erstatningsbeløbet tilbagebetalt. Gebyr tilbagebetales ikke.

I tilfælde af, at regninger og erstatninger ikke betales, vil biblioteket sende sagen videre til kommunens inkassoafdeling, som herefter vil opkræve det skyldige beløb. I særlige tilfælde kan biblioteket for din regning lade det materiale afhente, som ikke er afleveret.  

Udelukkelse

Skylder du gentagne gange kr. 220 eller mere i gebyrer, varsles du pr. brev om, at du udelukkes fra at låne på biblioteket, indtil det skyldige beløb er betalt (Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 16 stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 4).
Hvis du gentagne gange afleverer materiale, der er beskadiget, udelukkes du ligeledes fra at låne.
Udelukkelsen ophæves når det skyldige beløb er betalt, og de lånte materialer er afleveret eller erstattet.

Bortvisning

Du kan blive bortvist fra biblioteket, hvis du ikke respekterer almindelig ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger for god opførsel.

Brug af internet

Biblioteket stiller internet til rådighed for brugerne i form af trådløst internet og computere med internetopkobling. 

For både trådløst internet og computere gælder det, at de skal benyttes til formål, som er i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.  Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål. 

Kopiering af programmer og dokumenter fra internettet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit ansvar, at reglerne overholdes. Brug af oplysninger, programmer og tjenester, som du opsøger eller kopierer på internettet, sker på eget ansvar. 

Misbrug af bibliotekets internettilbud i henhold til ovenstående kan medføre forbud mod at benytte internet på biblioteket. I gentagne tilfælde kan misbrug medføre bortvisning.

Print og  kopier (pr. 1. januar 2013)

A4 sort/hvid            kr. 2,00
A4 farve kr. 4,00
A3 sort/hvid kr. 3,00
A3 farve kr. 6,00